Četrtek, 28. aprila – Mejni prehod Škofije-Rabujez: srečanje čezmejnih sindikatov

Ob delavskem prazniku – prvem maju bo v četrtek, 28. aprila z začetkom ob 11. uri na mejnem prehodu Škofije-Rabujez, na pobudo Medregijskega sindikalnega sveta (MSS FJK-SLO) Furlanija Julijska krajina/Slovenija Cgil Csil Uil ZSSS KS90, potekalo tradicionalno srečanje čezmejnih sindikatov.

Po tradicionalnih pozdravih bo predstavljen dokument čezmejnih sindikatov, ki obravnava najaktualnejše teme za obe območji in potrebo po boljši ureditvi obmejnega dela.

Dogodka se bosta v okviru zgodovinskega sodelovanja med Mestno občino Koper in Občino Trst udeležila župana ALEŠ BRŽAN in ROBERTO DI PIAZZA. Prisotni bodo tudi generalni deželniki tajniki Cgil, Cisl in Uil, Villiam Pezzetta, Alberto Monticco in Matteo Zorn.

CSI Fvg/Slo, Roberto Treu, Peter Majcen