Na osnovi bogatih izkušenj pri skupnem delu, so tri sindikalne konfederacije Furlanije Julijske krajine (CGIL, CISL, UIL) in dva najbolj reprezentativna slovenska sindikata (ZSSS in KS 90) že davnega 1996 ustanovile Medregijski sindikalni svet Severovzhod Furlanija Julijska krajina/Slovenija, katerega osnovni cilj je zaščita in spodbujanje pravic čezmejnih delavcev

V vseh teh letih je sodelovanje potrdilo svojo pozitivno naravnanost in živahnost, veliko je bilo skupaj izpeljanih akcij na ravni posameznih panog. Svet je razvil in uresničil, tudi ob neposredni pomoči Evropske komisije ter podpore dežele Furlanije Julijske krajine, vrsto specifičnih projektov za spodbujanje socialnega dialoga tudi na čezmejni ravni in za analizo strukture trga čezmejnega dela in njegovo integrirano nadgradnjo, s čemer bi preprečili pojav socialnega dumpinga, podpirali primerjavo in harmonizacijo pogodb ter zaščitili upokojence. Čezmejnim delavcem svet zagotovlja tudi strokovno svetovanje.

MSS je v teh letih odigral pomembno vlogo sogovornika za spodbujanje neposrednega in samostojnega sodelovanje med svojimi območnimi organizacijami, kar zagotovo prispeva k sindikalni zaščiti državljanov sosednje države neposredno v državi, kjer le ti delajo.

MSS FJK/SLO je kot del ETUC-a zadolžen za promocijo socialnega dialoga v obmejnih območjih, ki naj v sklopu evropske in nacionalne strategije za ekonomski in socialni razvoj spodbuja rast zaposlovanja. Čezmejne teritorialne zaveze, ustanovitev Evro-regije in uresničitev mreže EURES so pomemben inštrument za dosego navedenih ciljev.

MSS FJK/SLO sodeluje v partnerstvu Euradria za promocijo čezmejne mobilnosti med Italijo in Slovenijo ter je dejaven tudi pri določanju osnovnih smernic za projekte evropske unije in pri njihovi realizaciji v prostoru ob meji.