Vsi državljani EU imajo pravico prebivati, delati in študirati v drugi državi EU. To so nekatere od vaših temeljnih pravic v EU.

Vir: Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic.

Temeljne pravice

Kot državljan EU imate pravico vstopiti v katero koli državo EU, ne da bi morali opraviti posebne formalnosti. Potrebujete le veljaven potni list ali osebno izkaznico. Pri tem se lahko preveri veljavnost vaših identifikacijskih dokumentov, vendar se vas ne sme spraševati o namenu in trajanju vašega potovanja. Vaša pravica do potovanja se lahko omeji le zaradi javnega reda, javne varnosti ali javnega zdravja. Kot državljan EU lahko prebivate in se naselite v kateri koli državi EU.

 

Zdravniška oskrba

Če potujete znotraj EU in v drugi državi EU nenadoma zbolite ali doživite nesrečo, ste v tej državi vi in vaši družinski člani upravičeni do takojšnje zdravniške oskrbe. Za to potrebujete evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (ali ustrezni obrazec E 111), ki si jo (ga) morate priskrbeti v matični državi pred odhodom. To velja samo za kratka obdobja prebivanja v tujini.

 

Nakupi za osebno uporabo

Blago in storitve za osebno uporabo lahko kupite na podlagi enakih davčnih pravil, kot veljajo za državljane zadevne države, ter jih vzamete s seboj domov. Vendar to ne velja za nakup novih avtomobilov. Pri tobačnih izdelkih in alkoholu se lahko v nekaterih okoliščinah zahteva potrdilo, da so taki izdelki za osebno uporabo.

 

Pravica do prebivanja

Za obdobja, krajša od 3 mesecev:
potrebujete le veljavno osebno izkaznico ali potni list.

Za obdobja, daljša od 3 mesecev:
imate pravico do stalnega prebivanja v drugi državi EU, če:

  • ste v državi EU gostiteljici delavec ali samozaposlena oseba,
  • ste vpisani na zasebno ali javno izobraževalno ustanovo z glavnim namenom, da tam študirate, vključno s poklicnim usposabljanjem, ali
  • imate zadostna finančna sredstva zase in za svoje družinske člane ter zdravstveno zavarovanje, ki zajema vsa tveganja v državi EU gostiteljici.

 

Avtomobil

Če imate nov avtomobil, vam zanj ne bo treba opraviti nobenega pregleda. Če imate rabljen avtomobil, bo morda treba opraviti tehnični pregled. V splošnem morate svoj avtomobil registrirati z običajnimi registrskimi tablicami nove države ter v tej državi plačati davek na registracijo vozila in davek na osebna vozila. Svoje vozilo lahko v kateri koli drugi državi EU začasno uporabljate brez plačila davka šest mesecev znotraj katerega koli obdobja dvanajstih mesecev. To ne velja za “obmejne delavce” – osebe, ki vsak dan delajo v sosednji državi.

 

Vozniško dovoljenje

V novi državi EU lahko vozite na podlagi vozniškega dovoljenja, izdanega v matični državi. Vendar pri tem država EU uporablja svoja pravila v zvezi s časom veljavnosti dovoljenja, zdravniškimi pregledi in davčnimi obveznostmi.

 

Osebni predmeti

Svoje osebne predmete lahko prenašate brez vsakršnih omejitev in brez plačila carin ali davkov zanje.

 

Davki

Da bi preprečili dvojno obdavčitev, morate ugotoviti, ali ste v novi državi “rezident za davčne namene”, kar v bistvu pomeni, da vse svoje dohodke prijavljate v tej državi.  O tem bi se morali pozanimati pri davčnih organih v svoji matični državi in novi državi. Preverite tudi, ali morate pred odhodom izpolniti kake formalnosti. Med Italijo in Slovenijo je v veljavi Konvencija v izogib dvojne obdavčitve.

 

Aktivna in pasivna volilna pravica

V novi državi lahko pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane te države, glasujete in kandidirate na:

  • občinskih (lokalnih) volitvah: pri tem morate vedeti, da s tem, ko glasujete v novi državi, ne izgubite samodejno pravice do glasovanja v svoji matični državi;
  • evropskih volitvah: pred prvim glasovanjem se morate vpisati v volilni imenik. Če boste glasovali v novi državi, boste samodejno izgubili pravico do glasovanja v matični državi.

 

PRAVICE DELAVCEV EU

Od 1. januarja 1992 imajo državljani katere koli države Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora pravico do zaposlitve v kateri koli drugi državi članici.

Prosto gibanje delavcev je svoboščina državljanov Evropske unije, da poiščejo delo v drugi državi članici in se tam zaposlijo brez delovnega dovoljenja; da tam živijo, tudi ko niso več zaposleni; da imajo enake pogoje pri zaposlovanju in enake delovne pogoje kot državljani države gostiteljice ter vse druge socialne in davčne ugodnosti, ki pomagajo posamezniku pri družbenem vključevanju.

Svoboda prostega gibanja delavcev je podprta z usklajevanjem sistemov socialne varnosti in vzajemnim priznavanjem diplom.

Svoboda prostega gibanja delavcev je zapisana v členu 39 Pogodbe ES in v sekundarni zakonodaji, predvsem v Uredbi 1612/68 o prostem gibanju delavcev v Skupnosti in v Direktivi 2004/38/ES o pravici do prebivanja.