MSS FJK /SLO je oblika sindikalnega združevanja na regijski ravni Evropske sindikalne konfederacije, ki spodbuja sodelovanje v obmejnem prostoru.

Osnovni namen MSS FJK/SLO je zaščita interesov in pravic čezmejnih delavcev.

Posebej si MSS FJK/SLO prizadeva za preseganje ovir, ki v obmejnem območju omejujejo prost pretok delavcev in razlik v sistemu socialnega varstva, pri davčni zakonodaji, priznavanju diplom in poklicnih kvalifikacij, itd.