MSS FJK/Slo sestavljajo tri italijanski regijski sindikati in dva najpomembnejša slovenska sindikata.

MSS-ju FJK/Slo predseduje: Robert TREU

Slovenija

ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE

Sekretar: Lidija Jerkič
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana
tel: +386 1 4341200
spletna stran: http://www.sindikat-zsss.si/
e-mail: zsss@sindikat-zsss.si

Kontaktna oseba za MSS FJK/Slo:
Predsednikovanje
Lidija Jerkič
e-mail: lidija.jerkič@sindikat-zsss.si
Skupščina: Lidija Jerkič, Iztok Sabadin

KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90

Sekretar: Peter Majcen
Gregorčičeva 7
1000 Ljubljana
tel: +386 1 4263023
spletna stran: http://www.sindikat-ks90.si/
e-mail: ks90@sindikat-ks90.si

Kontaktna oseba za MSS FJK/Slo:
Predsednikovanje
Peter Majcen
e-mail: peter.majcen@sindikat-ks90.si
Skupščina: Peter Majcen, Nadja Terčon, Volf Damijan

Furlanija Julijska Krajina

CGIL FRIULI VENEZIA GIULIA

Sekretar: Villiam Pezzetta
Ulica Giuseppe Vidali 1
34129 Trieste
tel: +39 040 662003
spletna stran: http://www.cgilfvg.it/
e-mail: cgil@fvg.cgil.it

Kontaktna oseba za MSS FJK/Slo:
Predsedniokovanje
Roberto Treu
e-mail: treuro@tin.it
Skupščina: Roberto Treu, Villiam Pezzetta, Michele Piga.

UNIONE REGIONALE UIL FRIULI VENEZIA GIULIA

Sekretar: Matteo Zorn
Ulica Ugo Polonio 5
34125 Trieste
tel: +39 040 368522
spletna stran: http://uilfvg.org/
e-mail: urfriuliveneziagiulia@uil.it

Kontaktna oseba za MSS FJK/Slo:
Predsednikovanje
Michele Berti
e-mail: servizioeures@uilfvg.org
Skupščina: Michele Berti, Matteo Zorn, Massimo Minen

CISL UNIONE SINDACALE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Sekretar: Andrea Monticco
Trg Dalmazia 1
34133 Trieste
tel: +39 040 6706811
spletna stran: http://www.cislfvg.it/
e-mail: usr.friulivg@cisl.it

Kontaktna oseba za MSS FJK/Slo:
Predsednikovanje
Luciano Bordin
e-mail: l.bordin@cisl.it
Skupščina: Luciano Bordin, Mariateresa Bazzaro, Katija Terpin