Vodniki

Vodnik o italijanski in slovenski zakonodaji (2021)

Guida realizzata dal CSI Nord Est FVG/Slo. Contiene un aggiornamento delle normative italiane e slovene riguardanti i lavoratori frontalieri. Nel testo si possono trovare le principali leggi e normative che possono agevolare la conoscenza dei propri diritti in tema di previdenza, fiscalità e assistenza.

Vodnik o prekernih oblik dela v Sloveniji in Italiji (2013)

Vodnik, ki ga je izdal MSS Severvzhod FJK/Slo, v okviru projekta Euradria 2012/2013. Vsebuje opis vseh prekernih oblik dela, ki jih lahko zasledimo v Sloveniji in Italiji.

Vodnik za čezmejne delavke med Italijo in Slovenijo (2013)

Vodnik, ki ga je izdal MSS Severvzhod FJK/Slo, v okviru projekta Euradria 2012/2013. Vsebuje koristne informacije za čezmejne delavke med Italijo in Slovenijo in podatke o ženskem trgu dela v regiji Euradria.

Vodnik za mobilnega delavca v Evropi (2011)

Vodnik Evropske konfederacije sindikatov: pravne podlage, socialno varstvo, obdavčevanje, pravice in druge uporabne informacije za mobilne delavce v Evropi.

Vodnik o pravicah socialne varnosti v državah EU (2011)

Vodnik Evropske komisije za vse države Evropske unije, se pravi tudi za Slovenijo in Italijo.