Pojasnila v zvezi s testiranjem ob vstopu v Slovenijo

Menimo, da je treba dati nekaj pojasnil v zvezi z začetkom veljavnosti določil, ki se nanašajo na vstopanje italijanskih obmejnih delavcev v Slovenijo. Uvodoma ugotavljamo in poudarjamo, da želi Medregijski sindikat Furlanije Julijske krajine-Slovenije doseči upoštevanje priporočil Sveta Evrope v korist ohranjanja pravice do mobilnosti za obmejne delavce tudi in zlasti v času pandemije Covid. Velja poudariti, da lahko osebe s stalnim prebivališčem, ki odhajajo v Slovenijo delat, v šolo/študirat oziroma zaradi drugih potreb, predvidenih s predpisi, v Slovenijo vstopajo ob predložitvi negativnega rezultata testiranja v zadnjih sedmih dneh in da lahko testiranje brezplačno opravijo pri slovenskih zdravstvenih službah na glavnih mejnih prehodih med državama. Zadošča podpis samoizjave, da želi posameznik opravljati testiranje. Rezultat testiranja se sporoči v nekaj minutah.

MSS želi, da se stvari čimprej vrnejo v običajno stanje. Izrazil je pohvalo Sloveniji za izvajanje navedenih ukrepov, saj je Slovenija sprejela pobudem, katere je pred nekaj dnevi predlagal MSS, tako kot so to storile italijanske sindikalne organizacije v zvezi s prehajanjem meje med Furlanijo Julijsko krajino in Avstrijo.

Slovenske in italijanske organizacije v okviru MSS so na voljo za dodatna pojasnila oziroma pomoč.

Predsedstvo MSS Fjk-Slovenija Cgil, Cisl, Uil – Zsss, Ks90                                                                                      

Roberto Treu

Comments

Dodaj odgovor