Nadomestilo za brezposelnost izplačuje država stalnega prebivališča ne glede na to, v kateri državi je delavec delal, vendar velja opozoriti, da se v nasprotju z določili evropskih direktiv brezposelni delavec lahko vpiše na sezname brezposelnih samo v državi stalnega prebivališča in ne tudi v državi zadnje zaposlitve. Medregijski sindikalni svet si že dlje časa prizadeva uveljaviti pravilno izvajanje subjektivne pravice do vpisa na oba seznama za zaposlovanje.

Denarno nadomestilo za brezposelnost je eden izmed socialnih transferjev in eden izmed ukrepov države na trgu dela. Te sicer natančneje ureja Zakon o urejanju trga dela.

 • če ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani za brezposelnost najmanj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • če ste mlajši od 30 let in ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • če so bili plačani prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti (izjema so osebe, ki so bile v zavarovanje vključene na podlagi delovnega razmerja, delodajalec kot zavezanec za plačilo pa prispevkov ni plačal),
 • če ste brezposelni in vam delovno razmerje ni prenehalo po vaši krivdi ali volji ter izpolnjujete druge, z zakonom določene pogoje ter
 • se prijavite pri zavodu za zaposlovanje in vložite zahtevo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v 30 dneh po prenehanju obveznega zavarovanja.

 

Čas prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od skupne zavarovalne dobe, in sicer:

 • 2 meseca, če ste mlajši od 30 let in ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovan najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • 3 mesece, če ste bili zavarovani od 9 mesecev do 5 let,
 • 6 mesecev, če ste bili zavarovani od 5 do 15 let,
 • 9 mesecev, če ste bili zavarovani od 15 do 25 let,
 • 12 mesecev, če ste bili zavarovani nad 25 let,
 • 19 mesecev, če ste starejši od 53 let in ste bili zavarovani nad 25 let,
 • 25 mesecev, če ste starejši od 58 let in ste bili zavarovani nad 28 let.

Prve tri mesece prejemanja znaša 80%,

 • v naslednjih devetih mesecih 60%,
 • po izteku enega leta pa 50% povprečne mesečne plače,