Sindikalne organizacije iz Slovenije ZSSS in KS 90 ter CGIL, CISL, UIL iz Furlanije-Julijske krajine že od leta 1992 sodelujejo na področju varstva in nudenja pomoči delavkam in delavcem v navedem čezmejnem območju. Podrobneje je v okviru medregijskega sindikalnega sveta bilo v sodelovanju varstvo zagotovljeno na tisoče obmejnim delavkam in delavcem, čeprav številni izmed njih dela ne opravljajo na podlagi urejenega delovnega razmerja.

V tej sekciji objavljamo novosti iz slovenske in italijanske zakonodaje na področju čezmejnega dela. V besedilu so navedeni glavni zakoni in ostali predpisi, ki prispevajo k boljšemu poznavanju pravic na področju socialnega varstva, davkov in pridobivanja pomoči.

Poudariti velja, da so na podalgi nekaterih predpisov pravice pogojene s stalnim prebivališčem in torej vsi predpisi ne veljajo v celoti za obmejne delavce.

Očitno bi spričo kompleksnosti predpisov potrebovali pomoč pri njihovem tolmačenju, ki jo lahko zagotovijo člani Medregijskega sindikalnega sveta iz Slovenije in Italije. Navajamo zgolj naslove glavnih informacijskih točk, ostali naslovi so na voljo pri sindikalnih predstavništvih, ki se nahajajo v večjih krajih v Sloveniji in v Furlanij-Julijski krajini.

Dodatni podatki