Vzpostaviti prosto gibanje: prekinitev Schengena nima smisla

Podaljšanje nadzora na meji med Italijo in Slovenijo, za katerega se je odločila italijanska vlada, je v nasprotju z željo predsednikov obeh držav, Nataše Pirc Musar in Sergia Mattarelle, da se čim prej ponovno vzpostavi schengenski režim. Na to sta opozorila Roberto Treu in Damjan Volf, predsednik in podpredsednik MSS FJK/Slo, ki sta poudarila, da ti ukrepi poleg tega, da so popolnoma neučinkoviti z vidika ciljev, ki naj bi jih dosegli v boju proti kriminalu, spodkopavajo eno od temeljnih načel in enega od velikih dosežkov Evropske unije, to je prosto gibanje oseb.
“Začasno neizvajanje Schengenskega sporazuma,” poudarjata oba predstavnika MSS, “s ponovno vzpostavitvijo nadzora na mejah močno vpliva na obmejne delavce, ki so pomembno prispevali k premagovanju napetosti, katere so zaznamovale zgodovino teh dežel in k spodbujanju medsebojnega spoznavanja in odnosov, ki so bili ključni pri vzpostavljanju novega in pozitivnega vzdušja v odnosih med Italijo in Slovenijo. Gre torej za ukrep, ki je močno prizadel gospodarsko in socialno sfero tega območja in se ni izkazal za učinkovitega z vidika varnosti”.