Sodelovanje in obmejno delo, poziv sindikatov s Škofij

Poziv k premirju in dejanskim pogajanjem, ki bi zagotovila trajen mir po vsej Evropi, pa tudi z namenom dodatne okrepitve sodelovanja med Slovenijo in Italijo. To je zahteva vodstva Medregijskega sindikalnega sveta za Slovenijo-Furlanijo Julijsko krajino, tudi v imenu sindikalnih združenj Cgil, Cisl in Uil ter sindikatov iz bližnje Republike Slovenije, ZSSS in KS90. Srečanja na tradicionalni prvomajski izmenjavi pozdravov se je udeležil tudi koprski župan Aleš Bržan.

Tukaj je besedilo pritožbe:

MIR
Ustaviti vojno je ob letošnjem prvem maju prednostna naloga sindikata!
Aktivirati je treba vse možnosti političnega udejstvovanja, da se ustavi ruska invazija v Ukrajini, da se sklene premirje in začnejo prava ter obsežna pogajanja, ki naj zagotovijo trajen mir na navedenih območjih in bolj na splošno v Evropi.
Medregijski sindikalni svet (MSS) Slo/Fjk izraža svojo polno solidarnost prizadetemu prebivalstvu in beguncem, ki jim moramo pomagati ter jih sprejeti, enako kot vse druge prebežnike in migrante, ki bežijo pred vojnami, lakoto in revščino.

SODELOVANJE IN VKLJUČEVANJE
Ravno v tem prostoru, ki je bil toliko let prizorišče bolečih izkušenj zaradi druge svetovne vojne, pozivamo, da se še dodatno okrepitavse tesnejše in vse bolj razčlenjenosodelovanje ter ekonomsko in socialno vključevanje, ki ju s trudom gradimo dan za dnem. MSS pri tem opravlja pomembno in aktivno vlogo, ki se začenja z varstvom čezmejne mobilnosti delavcev in delavk ter politike sožitja.

VLOGA OBMEJNIH OBČIN
Vloga obmejnih občin je pomembna, saj so postopoma utrdile sodelovanje, ki se bo med drugim znatnookrepilo z uspelo kandidaturoNove Goricein Goriceza Evropsko prestolnico kulture 2025. V tem vidu je tudi na slovensko-italijanskem obmejnem območju med Trstom in Koprom na podlagi ustaljenih dobrih odnosov treba zagotoviti nov zagon, povezan z gospodarskim, socialnim in okoljskim vključevanjem ter razvojem.
In ravno v zvezi z varstvom okolja, ob sicerjšnjem upoštevanju potrebe po diverzifikaciji energentov, sindikalne organizacije, ki sestavljajo MSS, menijo, da morebitna postavitev terminala za utekočinjen plin v koprskem in tržaškem zalivu ni skladna z logističnimi, pristaniškimi in okoljskimi pogoji.

VARSTVO PRAVIC OBMEJNIH DELAVCEV
MSS Slo/Fjk izpostavlja potrebo po premagovanju ovir za prost pretok delavcev in zagotavljanju enakopravnosti obmejnih delavcev. Najnovejša takšna ovira je uvedba enotnega in splošnega nadomestila, za katerega je zahtevano stalno prebivališče na italijanskem ozemlju kot pogoj za izplačilo, s čimer so močno oškodovani obmejni delavci, ki bodo izgubili družinske dodatke in ne bodo mogli uveljavljati ekonomskih ter davčnih ugodnosti, ki jih ponujajo novi predpisi.
MSS Slo/Fjk soglaša, da morata biti dvostranska davčna sporazuma med Italijo in Slovenijo oziroma Hrvaško nujno dopolnjena (kot je to že bilo storjeno s Švico), da se opredelijo in priznajo specifike obmejnega dela ter rešujejo vsi sporni vidiki, povezani z obmejnim delom, tudi z namenom spodbujanja rednih oblik zaposlitve.